Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

Πρόβλημα για λύση

Τρία αδέρφια μοίρασαν εξίσου την πατρική περιουσία τους. Ύστερα από λίγο καιρό βρέθηκε διαθήκη του πατέρα τους, που όριζε να πάρει ο α΄ τα 2/5 της περιουσίας, ο β΄ τα 9/25 και ο τρίτος το υπόλοιπο. Για να υλοποιηθεί η διαθήκη ο τρίτος αναγκάστηκε να επιστρέψει 840.000 δρχ. Να βρεθεί το ύψος της περιουσίας και να μοιραστεί το ποσό των 840.000 δρχ. σύμφωνα με τη διαθήκη.


Χάρης Λωρίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: