Κυριακή, 3 Μαΐου 2009

Πρόβλημα για λύση

Ο αριθμός των χοίρων που έχει ένας χοιροτρόφος είναι διψήφιος με άθροισμα ψηφίων 8. Αν γίνει αλλαγή στην τάξη των ψηφίων, ο αριθμός αυτός ελαττώνεται κατά 36. να βρεθεί πόσους χοίρους έχει ο χοιροτρόφος;

Χάρης Λωρίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: