Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

Πρόβλημα για λύση

Να βρεθεί διψήφιος αριθμός, που έχει τις εξής ιδιότητες. Το άθροισμα των ψηφίων του είναι 10, αν δε γραφεί κατ' αντίστροφον τάξη προκύπτει αριθμός κατά 15 μεγαλύτερος του 4/πλασιου του αρχικού.


Χάρης Λωρίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: