Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Πρόβλημα για λύση

Δύο άνθρωποι απέχουν μεταξύ τους 30 χιλιόμετρα. Αν αναχωρήσουν ταυτόχρονα, βαδίζοντας προς αντιθέτους διευθύνσεις, θα συναντηθούν μετά από 3 ώρες. Αν όμως βαδίζουν προς την ίδια κατεύθυνση, θα συναντηθούν μετά από 15 ώρες. Να βρεθεί η ταχύτητα του καθενός.


Χάρης Λωρίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: