Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

Να λυθεί το πρόβλημα

Να βρεθεί τριψήφιος αριθμός που έχει τις εξής ιδιότητες. Το άθροισμα των ψηφίων του είναι 11. το ψηφίων των εκατοντάδων του είναι διπλάσιο από το ψηφίο των μονάδων του. Αν δε τα ψηφία του αριθμού γραφούν κατά αντίστροφο τάξη προκύπτει αριθμός μικρότερος κατά 99. Ποιος είναι ο τριψήφιος αριθμός;

Χάρης Λωρίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: