Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Πρόβλημα για λύση

Κατάστημα προσέλαβε υφάντρα που υφαίνει 15 πήχεις καθημερινά. Μετά από 4 ημέρες προσέλαβε και δεύτερη υφάντρα που υφαίνει 18 πήχεις καθημερινά. Μετά από πόσες ημέρες θα έχουν υφάνει τον ίδιο αριθμό πήχεων;

Χάρης Λωρίδας

Πρόβλημα για λύση

Ένα καταστηματάρχης ηλεκτρικών αγόρασε 10 τηλεοράσεις. Αν η τιμή της κάθε τηλεόρασης ήταν κατά 30 € φθηνότερη θα αγόραζε με τα ίδια χρήματα δύο τηλεοράσεις περισσότερες. Να βρεθεί πόσο κόστιζε η κάθε τηλεόραση.

Χάρης Λωρίδας

Πρόβλημα για λύση

Ηλικιωμένη προσέλαβε οικιακή βοηθό και συμφώνησε να της δίνει 2300 € το χρόνο και μια ενδυμασία. Επειδή δεν ήταν ευχαριστημένη την έδιωξε μετά από 10 μήνες και της έδωσε 1800 € και την ενδυμασία. Να βρεθεί πόσο κόστιζε η ενδυμασία.

Χάρης Λωρίδας