Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

Πρόβλημα για λύση

Να βρεθεί διψήφιος αριθμός, που έχει τις εξής ιδιότητες. Το άθροισμα των ψηφίων του είναι 10, αν δε γραφεί κατ' αντίστροφον τάξη προκύπτει αριθμός κατά 15 μεγαλύτερος του 4/πλασιου του αρχικού.


Χάρης Λωρίδας

Πρόβλημα για λύση

Αγόρασα 2 λίτρα λάδι και 6 κιλά πατάτες και πλήρωσα 8,40 €. Αν όμως αγόραζα 10 κιλά λάδι και 8 κιλά πατάτες θα πλήρωνα 22,20 €. Πόσο κοστίζει το λίτρο το λάδι και πόσο το κιλό οι πατάτες;


Χάρης Λωρίδας

Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

Πρόβλημα για λύση

Τρία αδέρφια μοίρασαν εξίσου την πατρική περιουσία τους. Ύστερα από λίγο καιρό βρέθηκε διαθήκη του πατέρα τους, που όριζε να πάρει ο α΄ τα 2/5 της περιουσίας, ο β΄ τα 9/25 και ο τρίτος το υπόλοιπο. Για να υλοποιηθεί η διαθήκη ο τρίτος αναγκάστηκε να επιστρέψει 840.000 δρχ. Να βρεθεί το ύψος της περιουσίας και να μοιραστεί το ποσό των 840.000 δρχ. σύμφωνα με τη διαθήκη.


Χάρης Λωρίδας

Πρόβλημα για λύση

Ένα ςποδηλάτης μεταβαίνει από την πόλη Α στην πόλη Β με ταχύτητα 15 Km/h. Αφού διέτρεξε τα 4/5 της απόστασης αυξάνει την ταχύτητά του κατά 5Km/h και φτάνει στην πόλη Β κατά 7 λεπτά νωρίτερα. να βρεθεί η απόσταση των δύο πόλεων.


Χάρης Λωρίδας

Πρόβλημα για λύση

Ένας βαρκάρης διανύει 50m/min ακολουθώντας το ρεύμα του ποταμού και 20m/min κινούμενος αντίθετα στο ρεύμα. Ξεκινά από ένα σημείο Α του ποταμού τη 10η ώρα και 45 λεπτά το πρωί, ακολουθώντας το ρεύμα του ποταμού. Πόσο πρέπει να απομακρυνθεί από το σημείο Α, ώστε, κινούμενος συνεχώς, να επιστρέψει στο σημείο Α την 2η ώρα και 15 λεπτά το μεσημέρι της ίδιας μέρας;


Χάρης Λωρίδας

Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Πρόβλημα για λύση

Πεζός διανύει 5 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταδιώκεται από ιππέα ο οποίος ξεκίνησε 10 ώρες αργότερα. Ο ιππέας τρέχει με ταχύτητα 9 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την ίδια κατεύθυνση. Να βρεθεί μετά από πόσες ώρες θα συναντήσει ο ιππέας τον πεζό;Χάρης Λωρίδας

Πρόβλημα για λύση

Κάποιος αγόρασε 10 μέτρα υφάσματος. Αν η τιμή του μέτρου ήταν κατά 30 δρχ. μικρότερη θα αγόραζε με το ίδιο ποσό δρχ. δύο μέτρα περισσότερο. Ποια ήταν η τιμή του μέτρου;


Χάρης Λωρίδας

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Πρόβλημα για λύση

Δύο άνθρωποι απέχουν μεταξύ τους 30 χιλιόμετρα. Αν αναχωρήσουν ταυτόχρονα, βαδίζοντας προς αντιθέτους διευθύνσεις, θα συναντηθούν μετά από 3 ώρες. Αν όμως βαδίζουν προς την ίδια κατεύθυνση, θα συναντηθούν μετά από 15 ώρες. Να βρεθεί η ταχύτητα του καθενός.


Χάρης Λωρίδας

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Πρόβλημα για λύση

(Να θυμηθούμε λίγο και τη δραχμούλα)
Κάποιο ζαχαροπλαστείο αγόρασε 1500 αυγά. Ένα μέρος από αυτά αγόρασε προς 12 δρχ. τα 10 και τα υπόλοιπα προς 17 δρχ. τα 10. Αν όμως αγόραζε όλα τα αυγά προς 1,35 δρχ. το ένα θα κέρδιζε 200 δρχ. Να βρεθεί πόσα αυγά αγόρασε προς 12 δρχ. τα 10 και πόσα προς 17 δρχ. τα 10.


Χάρης Λωρίδας

Κυριακή, 3 Μαΐου 2009

Πρόβλημα για λύση

Ο αριθμός των χοίρων που έχει ένας χοιροτρόφος είναι διψήφιος με άθροισμα ψηφίων 8. Αν γίνει αλλαγή στην τάξη των ψηφίων, ο αριθμός αυτός ελαττώνεται κατά 36. να βρεθεί πόσους χοίρους έχει ο χοιροτρόφος;

Χάρης Λωρίδας

Πρόβλημα για λύση

Η πλευρά ενός τετραγωνικού κήπου είναι 38 μέτρα. Γύρω από τον κήπο ανοίγουμε μία τάφρο πλάτους ενός μέτρου. Να βρεθεί πόσο εμβαδόν του κήπου μένει για καλλιέργεια.

Χάρης Λωρίδας

Πρόβλημα για λύση

(Το παρακάτω πρόβλημα δόθηκε στις εισαγωγικές εξετάσεις όταν εδινα για την εισαγωγή μου από το δημοτικό στο γυμνάσιο).

Μοδίστα ηγόρασε ραπτομηχανή και επλήρωσε προκαταβολικώς το 60% της αξίας της. Αν έδιδε 372 δρχ. επί πλέον θα εχρεώστει το 25% ακόμη. να βρεθεί η αξία της ραπτομηχανής καθώς και η δοθείσα προκαταβολή.


Χάρης Λωρίδας

Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

Πρόβλημα για λύση

Ένας στυλός πουλιέται 2 € και ο βιβλιοπώλης κερδίζει 20%. πόσο είχε αγοράσει το στυλό ο βιβλιοπώλης;

Χάρης Λωρίδας

Πρόβλημα για λύση

Να βρεθούν δύο αριθμοί που έχουν Μ.Κ.Δ=15 και Ε.Κ.Π=360

Χάρης Λωρίδας

Να λυθεί το πρόβλημα

Να βρεθεί τριψήφιος αριθμός που έχει τις εξής ιδιότητες. Το άθροισμα των ψηφίων του είναι 11. το ψηφίων των εκατοντάδων του είναι διπλάσιο από το ψηφίο των μονάδων του. Αν δε τα ψηφία του αριθμού γραφούν κατά αντίστροφο τάξη προκύπτει αριθμός μικρότερος κατά 99. Ποιος είναι ο τριψήφιος αριθμός;

Χάρης Λωρίδας

Λύση προβλήματος

Είπε κάποιος: "Σε κάθε έναν που θα τριπλασιάζει τα χρήματά μου, θα του δίνω 27 €". Αυτό έγινε τρεις φορές και βρέθηκε χωρίς €. Πόσα € είχε από την αρχή;

Χάρης Λωρίδας.