Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Πρόβλημα για λύση

Πεζός διανύει 5 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταδιώκεται από ιππέα ο οποίος ξεκίνησε 10 ώρες αργότερα. Ο ιππέας τρέχει με ταχύτητα 9 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την ίδια κατεύθυνση. Να βρεθεί μετά από πόσες ώρες θα συναντήσει ο ιππέας τον πεζό;Χάρης Λωρίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: