Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2009 ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ" (6/03/2009)
Για τους δασκάλους
Η μεταγνώση αποτελεί υψηλού επιπέδου γνωστική διεργασία που ανταποκρίνεται στο σκοπό της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών.
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας, να προτείνετε μαθησιακές δραστηριότητες και τεχνικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της μεταγνωστικής ικανότητας των μαθητών/τριών.

ΜΑΘΗΜΑ: "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ" (07/03/2009)
Για δασκάλους και νηπιαγωγούς
Κ. Καρυωτάκης
Οι δημόσιοι υπάλληλοι
Οι υπάλληλοι όλοι λιώνουν και τελειώνουν
σαν στήλες δύο δύο μές στα γραφεία.
(Ηλεκτρολόγοι θα' ναι η Πολιτεία
κι ο Θάνατος που τους ανανεώνουν.)

Κάθονται στις καρέκλες, μουντζουρώνουν
αθώα λευκά χαρτιά, χωρίς αιτία.
"Συν τη παρούση αλληλογραφία
έχομεν την τιμήν" διαβεβαιώνουν.

Και μονάχα η τιμή τούς απομένει,
όταν ανηφορίζουμε στους δρόμους,
το βράδυ στο οχτώ, σαν κορντισμένοι

Παίρνουν κάστανα, σκέπτονται τους νόμους,
σκέπτονται το συνάλλαγμα, του ώμους
σηκώνοντας οι υπάλληλοι οι καημένοι.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες της ποίησης του Κ. Καρυωτάκη;
2. Ποιο είνια το περιεχόμενο του όρου "καρυωτακισμός"; Συσχετίστε τον
με το ιστορικό περικείμενο και αναφέρεται άλλους ποιητές που
εντάσσονται σ' αυτόν.
3. Το ποίημα διαρρέι ένας σαρκασμός΄ δείξτε με ποιους λεκτικούς
τρόπους παρουσιάζεται αυτός.

ΜΑΘΗΜΑ: "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (08/03/2009)
Για τους δασκάλους
Τα προβλήματα συμπεριφοράς που εκδηλώνουν οι
μαθητές στο σχολείο μπορεί να ενισχύονται και από
τη στάση του ίδιου του εκπαιδευτικού.
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας,
να εντοπίσετε παράγοντες που συμβάλλουν
στην εμφάνιση τέτοιων προβλημάτων και να αναφέρετε
τρόπους με τους οποίους μπορεί ο εκπαιδευτικός
να τα αντιμετωπίσει.

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

Μαθηματικά σύμβολα (Nemeth) συνέχεια


Μαθηματικά σύμβολα (Nemeth)


Αριθμοί braille (Nemeth)


Συνέχεια σημεία στίξης - Κεφαλαιοδείκτης


Σημεία στίξης


Δίφθογγοι


Συνέχεια γραμμάτων


Συνέχεια γραμμάτων


Η Γραφή braille (Μπραιγ)


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BRAILLE

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BRAILLE
Είναι ένα απτικό σύστημα ανάγνωσης και γραφής, στο οποίο ανάγλυφες κουκίδες αντικαθιστούν τα γράμματα.
Είναι διάφοροι συνδυασμοί των έξι κουκίδων που σχηματίζουν το ανάγλυφο εξάστιγμο.
Για να μπορούν να προσδιορίζονται οι κουκίδες είναι αριθμημένες από πάνω προς τα κάτω, αριστερά και δεξιά.
Με τις έξι κουκίδες του εξάστιγμου, μπορούν να σχηματιστούν όλοι οι απαιτούμενοι συνδυασμοί για τα γράμματα (κεφαλαία και μικρά), οι αριθμοί, τα σημεία στίξης και τα μαθηματικά σύμβολα.