Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

Πρόβλημα για λύση

Σε μια αυλή είναι 11 ζώα πρόβατα και κότες. Όλα μαζί έχουν 26 πόδια. Πόσες είναι οι κότες και πόσα τα πρόβατα; (Να λυθεί με πρακτική αριθμητική)