Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Πρόβλημα για λύση
(Να λυθεί με πρακτική αριθμητική)
Να βρείτε έναν αριθμό τέτοιον ώστε, αν προσθέσουμε σε αυτόν τα  4/5  των 2/3  αυτού να βρούμε 552.
          ( αριθμός είναι ο 1035)
Χάρης Λωρίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: