Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

"Το ωρολόγι" Κείμενο γραμμένο σε Braille


Δεν υπάρχουν σχόλια: